Eendenhof de Kluis Kuikens zien? Muisover de ouders.

Muisover de ouders

en zie hun kuikens

De Mandarijeeend Mandarijneend (Aix galericulata) Verspreidingsgebied:  W-Europa en O-Azië.  Lengte: 41-51 cm. Gewicht: man   ± 550 gr.        vrouw ± 510 gr.